Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Carel Boshoff (83j), stichter van Orania, overleden

Carel Boshoff : 1927-2011Orania, Zuid-Afrika - Professor Carel Boshoff, stichter van het blanke dorp Orania in de provincie Noord-Kaap, is woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Orania is een volledig blanke gemeenschap, conform het principe van Carel Boshoff: "vryheid vir die Afrikaner". In Orania werd dit gerealiseerd door "eigen grond, eigen instellingen, eigen arbeid". Orania - de naam verwijst naar het Oranje van Jan Van Riebeeck - werd opgericht in 1990, nadat Frederik Willem de Klerk als president van de toenmalige blanke regering van de Nasionale Party aangekondigd had dat het ANC zou toegelaten worden en dat Nelson Mandela zou vrijgelaten worden. De blanke Afrikaners vreesden dat ze hun taal en cultuur zouden moeten opgeven in een zwart Zuid-Afrika en ze hebben toen Orania opgericht. Iedereen die in Orania woont en/of werkt is blank en praat Afrikaans. En dat principe wordt volledig gerespecteerd: ook voor het huispersoneel, alle bouwactiviteiten en de landarbeid - de drie sectoren waarvoor in de rest van Zuid-Afrika bijna uitsluitend zwarten tewerkgesteld zijn. Orania is ook de bakermat van het eigen Afrikaner onderwijs CVO - "christelik volkseie onderwys" (christelijk volkseigen onderwijs). Het CVO-onderwijs krijgt in heel Zuid-Afrika meer en meer aanhang bij de Afrikaanstaligen sinds de regering de slaagnormen voor het officieel onderwijs verlaagd heeft.

de basis van Orania : de CVO-school : 'christelik volkseie onderwys'Professor Boshoff was onder andere voorzitter van de Afrikaner-Broederbond, hoofdleider van de Voortrekkers, provinciaal voorzitter van Vrijheidsfront Plus (VF+) en predikant van de NG Kerk. Jaco Kleynhans, voorzitter van de Orania-beweging, zegt dat Orania met Carel Boshoff zijn vaderfiguur verloren heeft. Kleynhans heeft enkele dagen geleden nog langdurig met Boshoff gesproken, nog voor hij morfine kreeg. Volgens Kleynhans beschouwde Boshoff zelf zijn dood als een logische evolutie voor Orania: Carel Boshoff wilde dat "Orania vorentoe moet beweeg soos 'n baba van wie die naelstring geknip is". Boshoff heeft ook al de tekst bepaald die op zijn doodsprentje moet komen: "Vryheid is 'n seën, maar dit is nie 'n geskenk nie". Boshoff heeft heel zijn leven gewijd aan het Afrikanervolk en het in stand houden van de Afrikaner cultuur. Niet vanuit racistische overwegingen, integendeel zelfs: zowel Nelson Mandela als Jacob Zuma hadden respect voor Carel Boshoff omdat hij iedereen, blank en zwart, met respect behandelde. Maar het geloof in het eigen Afrikaner-volk en de roeping die de Afrikaners volgens Boshoff gekregen hadden, waren voor Boshoff belangrijker dan politiek correct te zijn. Boshoff was ongetwijfeld een voorstander van apartheid, maar dan volgens het principe van oud-premier Hendrik Verwoerd, zijn schoonvader trouwens: "Blanken, Zwarten, Kleurlingen en Indiërs zijn vier verschillende volkeren die in één land wonen. Laten we die verscheidenheid respecteren zodat elk volk zijn eigen toekomst kan opbouwen". Maar toen nadien het principe van apartheid werd geconcretiseerd via de apartheidswetten, werd het mooi principe van zelfbeschikking voor elk van de vier bevolkingsgroepen geschonden. De ambtenaren die bv. voor de uitvoering van de Groepsgebiedenwet (Groups Area Act) moesten zorgen, hebben het grootste deel van Zuid-Afrika als blank gebied omschreven. Feit is in elk geval dat Carel Boshoff racisme veroordeeld heeft; de laatste keer zelfs publiekelijk, toen hij in 2009 president Jacob Zuma ontving in Orania.

14 september 2010 : de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma bezoekt Orania waar hij wordt verwelkomd door Carel BoshoffDr. Pieter Mulder, huidig voorzitter van Vrijheidsfront Plus, zegt dat Carel Boshoff zal herinnerd worden als groot Afrikaner-denker, kultuurman, schrijver en theoloog. "En vooral als een wijze leider van de Afrikaners", aldus Pieter Mulder. Een gelijkaardige verklaring kwam vanwege FAK, de Federatie van Afrikaanse Kultuurverenigingen: "Professor Boshoff was 'n voorbeeld van onkreukbare integriteit, 'n vaste morele bewussyn en 'n diepe geloof in die beskikkingsmag van God." De (zwarte) regeringspartij African National Congress (ANC) zei "met leedwezen" kennis te nemen van het overlijden van Boshoff; het ANC betuigde zijn medeleven met Boshoff's gezin, vrienden, familieleden en inwoners van Orania.

Professor Carel Boshoff is geboren op 9 november 1927 in Nylstroom. Carel Boshoff is in 1954 getrouwd met Anna Verwoerd, dochter van H.F. Verwoerd, en ze kregen samen zeven kinderen. In 1993 verhuisde hij naar Orania, waar zijn echtgenote in 2007 overleden is. Bij Carel Boshoff werd in 2008 maagkanker vastgesteld, en hij werd de laatste keer geopereerd in Pretoria, in oktober 2010. Op woensdagmiddag 16 maart 2011 is hij rustig overleden, in het huis van zijn oudere zus Annatjie in Orania.

infozuidafrika.be - infozuidafrika.nl - 17 maart 2011

de basis van Orania : de CVO-school : 'christelik volkseie onderwys'