Zuid-Afrika Informatie Zoeken

Afrikaans is onskuldig

het Afrikaans - de Afrikaanse Taal (foto Afrikaanse Taalmonument in Paarl, Zuid-Afrika)Kaapstad - Zuid-Afrika. ''De Afrikaanse taal is onskuldig'': dat is het advies aan de rechtbank vanwege Ivan Meyer, minister van Cultuur van de provinciale regering van de West-Kaap. Ivan Meyer, zelf een Zuid-Afrikaanse Kleurling met Afrikaans als moedertaal, heeft een gedicht "Afrikaans is onskuldig" geschreven (zie verder) uit protest tegen het nieuwe wetsontwerp van de nationale ANC-regering voor het taalgebruik bij openbare diensten. Zuid-Afrika heeft momenteel elf officiële talen en volgens de grondwet heeft elke burger het recht om bij elk contact met een overheid of een staatsdienst zijn eigen taal te gebruiken. De regering wil dat aantal talen nu herleiden van elf tot drie - volgens de regeringspartij African National Congress een zuiver administratieve vereenvoudiging. Maar tegelijk staat in het wetsvoorstel dat twee van die drie talen dan talen moeten zijn van zgn. "previously disadvantaged people" - de term waarmee in het post apartheid Zuid-Afrika Zwarten bedoeld worden. Met "previously disadvantaged people" doet Zuid-Afrika nu dus net hetzelfde als wat gebeurde tot 1994, met de Rassenclassificatiewet van de apartheid. Alleen zijn het nu Zwarten die Blanken discrimineren - en dat bijna 18 jaar na de afschaffing van de apartheid.

dr Ivan Meyer (foto Weskaapse Provinsiale Regering)Als twee van de drie talen zwarte talen moeten zijn zal elke overheid moeten kiezen tussen Engels of Afrikaans als de derde toegelaten taal. Dat dit dan het Engels zal worden ligt voor de hand. De Afrikaanse taal- en cultuurverenigingen hebben al een kleine slag thuisgehaald in hun strijd tegen de nieuwe taalwet, want het nationaal ministerie van Kunst en Cultuur moet van het Grondwettelijk Hof tegen september duidelijkheid terzake scheppen. Maar Ivan Meyer, een Afrikaanstalige Kleurling, heeft het voortouw genomen in de politieke strijd tegen de nieuwe taalwet. Meyer wil via politieke druk verhinderen dat de nationale regering het gebruik van het Afrikaans als officiële taal onmogelijk maakt. "In de grondwet staat dat we elf officiële talen hebben. De regering moet de grondwet respecteren. Of ze moet de grondwet wijzigen - maar daarvoor heeft ze geen twee derde meerderheid", aldus provinciaal minister Meyer - die afstudeerde aan de Universiteit van Stellenbosch.

Zelf gaf Ivan Meyer deze duiding bij zijn gedicht "Afrikaans is onskuldig": "die tyd 23:59 in my gedig dui daarop dat die tyd uitloop vir die taalwetgewing, maar dat ek hoop vir geregtigheid en dat dit ter elfder ure wel kan geskied. Ek skets dus hoop, optimisme en geloof in ons regstelsel en identifiseer dit as een van die sterkste pilare van ons konstitusionele demokrasie. As digter druk ek my in aardse Afrikaans uit met al die hartseer, emosie en pyn wat die politiek jou nie altyd toelaat nie. Verder wys ek daarop dat gewone mense ook bereid is om persoonlik vir hul regte op te staan. Afrikaans het verander en loop nou die reguit pad saam in die nuwe Suid-Afrika. Kom ons bevorder eerder meertaligheid in 'n multikulturele konteks", aldus de West-Kaapse minister van Cultuur. Het Afrikaans is veruit de meest gesproken taal in de provincie West-Kaap - en Artikel 5 van de West-Kaapse Provinciale Grondwet bepaalt dat de provinciale regering als officiële talen Afrikaans, isiXhosa en Engels moet gebruiken. Ivan Meyer: "in die Weskaap bevorder ons meertaligheid in 'n multi-kulturele konteks. Ons benadering is dat ons mekaar se tale moet aanleer, bevorder, en respekteer. Die DA Regering in die WK bevorder diversiteit en taaldiversiteit is juis van kontemporêre belang in die lig van die Talewetsontwerp wat voor die Nasionale Parlement dien".

Afrikaans is onskuldig (IH Meyer)

Ek pleit onskuldig, Your Honour
Innie past was ek stout, Your Honour
Ek het daai dinge gelos, Your Honour
Vandat ek dit gelos het, was ek nog nie weer in die Court nie, Your Honour
Ek loep die reguit pad Your Honour.

Innie verlede het ek my straf gevat, Your Honour
Want diep binne my hart wiet djy as djy verkeerd doen, Your Honour

Maar nou jou Honour, pleit ek onskuldig
Hoe kan die Government my taal, Afrikaans, kom seermaak Your Honour.
As jy die taal seermaak, dan maak jy die mense seer Your Honour
Die law sê dan duidelik: Djy mag nie mense seermaak nie Your Honour.

Ek is vandag in die Hof, vir my taal djou Honour.
Protect onse taal, Afrikaans Your Honour asseblief.
My hart is vandag seer djou Honour
Ek het die crime gelos, Your Honour.
Nou commit die Government 'n crime Your Honour.
Hoe werk dit djou Honour?

Your Honour, help ons asseblief met Afrikaans, se'blief djou Honour
Help ook ons swart broers se taal djou honour, isiXhosa.
Ons is saam in die ding, djou Honour
Afrikaans, isiXhosa en Engels, djou Honour.

Ek pleit vandag onskuldig, Dankie Your Honour.
Mag die Here u seën.

Regter : "Afrikaans is onskuldig".

"Die Hof verdaag om 23u59".

Opmerkingen

  • Ivan Meyer heeft dit gedicht geschreven in zgn. aardse Afrikaans, en niet in taalkundig correct Afrikaans. Het gebruik van fonetisch schrift - en vooral het veelvuldig gebruik van Engelstalige woorden - zijn daar voorbeelden van. Wij zouden dat in het Nederlands anglicisme noemen, maar het Afrikaans heeft heel wat Engelstalige woorden overgenomen. Leukste voorbeeld: de veel gebruikte uitdrukking "maak je niet ongerust" is in het Afrikaans "moenie worry nie" (soms ook "moenie worrie nie"), afgeleid van het Engelse don't worry.
  • klik hier voor ons algemeen topic het Afrikaans / de Afrikaanse taal
  • profiel van dr Ivan Meyer op de website van de provinciale regering van de West-Kaap

(bron : infozuidafrika .be/.nl en Die Burger - 05/04/2012)